โครงการ No Place Product

Item Information

Print

305479 381008251993544 946566636 n

 

547522 381008161993553 1279297929 n

 

598419 381008451993524 174154744 n

 

     นายสีนวล ศรีจันทร์ ร่วมกับ สภต.หน้าพระลาน จัดโครงการ No Place Product เพื่อให้ตำรวจเข้าถึงพื้นที่ กำจัดยาเสพติดและสิ่ง
ผิดกฏหมายให้หมดไปจากชุมชน