1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศใช้แล้ว! ‘พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562’

12 มี.ค.62 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 แล้ว ใน...

 • ประกาศใช้แล้ว! ‘พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562’

 • รพสต.พุแค เปิดให้บริการแพทย์แผนไทย

 • ขอเชิญร่วมประชุมประจำ เดือนพฤษภาคม 2556


 

Link หน่วยงาน

sufficent k9
popocho porportor
eplan
 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

 1. ยกเลิกสอบราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยาง 2 ชั้น หมู่ที่4
 2. ประกาศเชิญชวนเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัทส์ติกคอนกรีตบ้านกำนันสมจิตร ภูมาหมู่ที่ 6
 3. ประกาศเชิญชวน เสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางสองชั้น หมู่ที่ 8- หมู่ที่ 6 สายข้างโรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค
 4. ประกาศเชิญชวน เสนอราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัทส์ติกคอนกรีต สายบ้านนายประสิทธิ์ ด่านกระโทก หมู่ที่ 10
 5. ประกาศเชิญชวน เสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัทส์ติกคอนกรีต สายบ้านนายประสิทธิ์ ด่านกระโทก หมู่ที่ 10
 6. ประกาศเชิญชวน เสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัทส์ติกคอนกรีต
 7. ประกาศเชิญชวน เสนอราคาจ้างเหมาขุดลอกคลอง หมู่ที่ 2 –คลองวังไทร
 8. ประกาศเชิญชวน เสนอราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลพุแค
 9. ประกาศเชิญชวน เสนอราคาจ้างเหมาเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 10 ตำบลพุแค
 10. ประกาศเชิญชวน เสนอราคาจ้างเหมาขุดลอกคลองลำห้วยพุแค หมู่ที่ 1 ตั้งแต่กลุ่มบ้านนายโก๊ะ