แจ้งเหตุด่วน/ไฟไหม้  093-309-0577 (งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย)

พบปัญหา❓ แจ้งได้ง่ายนิดเดียว แจ้งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ รายงานปัญหา ผ่านระบบ Rraffy Fondue

พบปัญหา❓ แจ้งได้ง่ายนิดเดียว แจ้งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ รายงานปัญหา ผ่านระบบ Rraffy Fondue 

เพียงง่ายๆ 5 ขั้นตอน 
1. สแกน QR Code ข้างล่าง  
2. กด"เพิ่มเพื่อน"กับTraffy Fondue                
3. กดปุ่มส่งข้อความเพื่อเริ่มต้นใช้งาน 
4. กดเพื่อถ่ายรูปภาพ พร้อมแจ้งประเภทการร้องเรียนและปักหมุดสถานที่
5. เมื่อรับแจ้งปัญหาแล้ว ระบบขึ้นสถานะ "รอรับเรื่อง" ท่านสามารถติดตามผลได้ หรือแจ้งเรื่องใหม่อื่นๆต่อได้

Related Articles

 

         

    

องค์การบริหารส่วนตำบลพุแค
เลขที่ 7 หมู่ที่5 ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 18240
EMAIL : PHUKHAE.LOCAL@GMAIL.COM


  • สำนักปลัด 089-107-1445
  • กองคลัง 062-289-2987
  • กองช่าง 086-881-8170
  • งานสวัสดิการสังคม 089-005-3941
  • งานบรรเทาสาธารณภัย 098-309-0577
  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 036-670-701