แจ้งเหตุด่วน/ไฟไหม้  093-309-0577 (งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย)

สรงน้ำพระและรดน้ำดำน้ำ ประเพณีสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2566

🌻องค์การบริหารส่วนตำบลพุแค🌻

นายสรพงษ์ แสนวิเศษ นายกอบต.พุแค นายปรองคุณ บรรพต รองนายกอบต.พุแค คณะผู้บริการ สมาชิกอบต.พุแค และผู้นำชุมชน ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลพุแค ร่วมกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ สืบสานประเพณีและอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของไทย ในวันสงกรานต์ ประจำปี 2566 โดยเข้าร่วมกิจกรรรมในวัดพื้นที่ตำบลพุแค

Related Articles

 

         

    

องค์การบริหารส่วนตำบลพุแค
เลขที่ 7 หมู่ที่5 ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 18240
EMAIL : PHUKHAE.LOCAL@GMAIL.COM


  • สำนักปลัด 089-107-1445
  • กองคลัง 062-289-2987
  • กองช่าง 086-881-8170
  • งานสวัสดิการสังคม 089-005-3941
  • งานบรรเทาสาธารณภัย 098-309-0577
  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 036-670-701