แจ้งเหตุด่วน/ไฟไหม้  093-309-0577 (งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย)

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

🌻องค์การบริหารส่วนตำบลพุแค🌻
วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖
เวลา ๑๗.๓๐ น. 
    “พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล” 
นายสรพงษ์  แสนวิเศษ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุแคมอบให้ นางสาวชญาดา ศรีจันทร์ รองนายกอบต.พุแค พร้อม คณะผู้บริหารอบต.พุแค กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการและพนักงานอบต.พุแค เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ 
    ณ หอประชุมอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

Related Articles

 

         

    

องค์การบริหารส่วนตำบลพุแค
เลขที่ 7 หมู่ที่5 ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 18240
EMAIL : PHUKHAE.LOCAL@GMAIL.COM


  • สำนักปลัด 089-107-1445
  • กองคลัง 062-289-2987
  • กองช่าง 086-881-8170
  • งานสวัสดิการสังคม 089-005-3941
  • งานบรรเทาสาธารณภัย 098-309-0577
  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 036-670-701