แจ้งเหตุด่วน/ไฟไหม้  093-309-0577 (งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย)

โครงการมหกรรมตรวจคัดกรองสุขภาพเชิงรุกแก่ประชาชนตำบลพุแค ประจำปี ๒๕๖๖

🌻องค์การบริหารส่วนตำบลพุแค🌻
วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖
เวลา ๐๙.๓๐ น.
นายสรพงษ์ แสนวิเศษ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุแค พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, รพ.สต.พุแค เปิดโครงการมหกรรมตรวจคัดกรองสุขภาพเชิงรุกแก่ประชาชนตำบลพุแค ประจำปี ๒๕๖๖ ตรวจปอด มะเร็งลำไส้ เบาหวาน ความดัน รักษาฟัน ตรวจสายตาและ ตรวจมะเร็งเต้านม โดย บริษัท ทรูสโตน จำกัด สนับสนุนงบประมาณ
ณ โดมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลพุแค

Related Articles

 

         

    

องค์การบริหารส่วนตำบลพุแค
เลขที่ 7 หมู่ที่5 ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 18240
EMAIL : PHUKHAE.LOCAL@GMAIL.COM


  • สำนักปลัด 089-107-1445
  • กองคลัง 062-289-2987
  • กองช่าง 086-881-8170
  • งานสวัสดิการสังคม 089-005-3941
  • งานบรรเทาสาธารณภัย 098-309-0577
  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 036-670-701