แจ้งเหตุด่วน/ไฟไหม้  093-309-0577 (งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย)

สมาชิก

สถานะ รูปประจำตัว (Avatar) ชื่อสมาชิก ประวัติการโพสต์ พลังน้ำใจ วันที่เข้าสังคม เข้าระบบครั้งล่าสุด Hits
1 ออฟไลน์
admin 0 0 18 ม.ค. 2023 06:04 15 มิ.ย. 2023 05:03 0
2 ออฟไลน์
pcbanpot 0 0 20 ม.ค. 2023 10:47 26 เม.ย. 2023 06:50 0
3 ออฟไลน์
phukhae 0 0 24 ม.ค. 2023 06:22 24 ม.ค. 2023 06:28 0
4 ออฟไลน์
nuttida 0 0 02 ก.พ. 2023 03:28 23 ส.ค. 2023 06:31 0
5 ออฟไลน์
Maypaweenon 0 0 02 ก.พ. 2023 03:30 19 ก.ย. 2023 08:08 0
เวลาที่ใช้ในการสร้างหน้าเว็บ: 0.420 วินาที

 

         

    

องค์การบริหารส่วนตำบลพุแค
เลขที่ 7 หมู่ที่5 ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 18240
EMAIL : PHUKHAE.LOCAL@GMAIL.COM


  • สำนักปลัด 089-107-1445
  • กองคลัง 062-289-2987
  • กองช่าง 086-881-8170
  • งานสวัสดิการสังคม 089-005-3941
  • งานบรรเทาสาธารณภัย 098-309-0577
  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 036-670-701