แจ้งเหตุด่วน/ไฟไหม้  093-309-0577 (งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย)

แนะนำ/เสนอแนะ ไม่มีหัวข้อ

หากมีข้อแนะนำ หรือเสนอแนะ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตำบลของเราให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น ท่านสามารถเขียนแนะนำได้ที่นี่ กรุณา กรอกชื่อและเบอร์โทร เพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่ประสานงานหรือติดต่่อกลับได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
ประเภท
โพสต์ล่าสุด

ข้อแนะนำ ไม่มีหัวข้อ

หากมีข้อแนะนำ หรือเสนอแนะ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตำบลของเราให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น ท่านสามารถเขียนแนะนำได้ที่นี่ กรุณา กรอกชื่อและเบอร์โทร เพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่ประสานงานหรือติดต่่อกลับได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
ไม่มีหัวข้อ
เวลาที่ใช้ในการสร้างหน้าเว็บ: 0.111 วินาที

 

         

    

องค์การบริหารส่วนตำบลพุแค
เลขที่ 7 หมู่ที่5 ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 18240
EMAIL : PHUKHAE.LOCAL@GMAIL.COM


  • สำนักปลัด 089-107-1445
  • กองคลัง 062-289-2987
  • กองช่าง 086-881-8170
  • งานสวัสดิการสังคม 089-005-3941
  • งานบรรเทาสาธารณภัย 098-309-0577
  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 036-670-701