แจ้งเหตุด่วน/ไฟไหม้  093-309-0577 (งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย)

No Gift Policy งดรับของขวัญ ของที่ระลึก
องค์การบริหารส่วนตำบลพุแค ชูนโยบาย งดรับ งดให้ ของขวัญจากการปฏิบัติงาน No Gift Policy ในทุกโอกาส โดยแสดงความปรารถนาดีด้วยคำอวยพร บัตรอวยพร หรือการอวยพรผ่านสื่อออนไลน์ เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ รวมถึงเป็นการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

    

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง ของ "องค์การบริหารส่วนตำบลพุแค"

โปรดป้อนที่อยู่อีเมลที่เชื่อมโยงกับบัญชีผู้ใช้ของคุณ ชื่อผู้ใช้ของคุณจะถูกส่งไปยังที่อยู่อีเมลโดยการแนบไฟล์

 

         

    

องค์การบริหารส่วนตำบลพุแค
เลขที่ 7 หมู่ที่5 ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 18240
EMAIL : PHUKHAE.LOCAL@GMAIL.COM


  • สำนักปลัด 089-107-1445
  • กองคลัง 062-289-2987
  • กองช่าง 086-881-8170
  • งานสวัสดิการสังคม 089-005-3941
  • งานบรรเทาสาธารณภัย 098-309-0577
  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 036-670-701